Đóng [X]
Cover Image

Witch Hunt

5.0
Nội dung:
Shin Gamin là một cậu học sinh mới chuyển trường trông-có-vẻ-bình-thường. Nhưng ngay ngày đầu tiên đi học, cậu đã chứng kiến một cô bạn của mình thực hiện phép thuật – người mà sau này tự nhận cô là một phù thuỷ ! Vấn đề là, ngay cả đối với phù thuỷ – cô nàng này cũng không phải là một phù thuỷ bình thường…
Chương
Ngày
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016