Công Nghệ

Apple đang xây dựng metaverse?

- Apple được cho là đang xây dựng một môi trường ảo tương tự "metaverse" của Mark Zuckerberg. Tuy nhiên, nhiều khả năng công ty sẽ không sử dụng thuật ngữ gây tranh cãi này để gọi công nghệ của mình.

Đọc Thêm