Trang Chủ / Tin Tức / Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

Tin Tức

Sáng nay 23-3, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021). Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự lễ.

 Sáng nay 23-3, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021). Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự lễ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm - Ảnh: NAM TRẦN

Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, bí thư Trung ương Đoàn; cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Trải qua 90 năm, Đoàn không ngừng phát triển và trưởng thành, tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân tộc, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Chặng đường tiếp theo, Đoàn xác định trách nhiệm trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ nhận Huân chương Hồ Chí Minh, ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ 8 đoàn viên đầu tiên, hình thành tổ chức lớn mạnh

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trình bày diễn văn khai mạc 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điểm lại từ buổi đầu ra đời chỉ với 8 đoàn viên, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết đến nay Đoàn đã trở thành một tổ chức lớn mạnh. Sự trưởng thành của Đoàn qua các thời kỳ đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên.

Sau 90 năm, đã có hơn 6,2 triệu đoàn viên; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng; quan hệ hợp tác với tổ chức thanh niên các nước và các tổ chức quốc tế được củng cố, tăng cường; vị thế thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Nhìn lại chặng đường 90 năm lớn mạnh và trưởng thành của Đoàn, Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam luôn chứng tỏ lòng yêu nước, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

"Ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: NAM TRẦN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

Nguồn: Nguồn tuoitre.vn

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn - Tin Tức