Trang Chủ / Du Lịch / Tổng cục Du lịch thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam từ ngày 1-7

Tổng cục Du lịch thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam từ ngày 1-7

Du Lịch

Theo cơ cấu tổ chức mới, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ có cục trưởng và các phó cục trưởng, kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Du lịch trước đây.

 

Tổng cục Du lịch thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam từ ngày 1

Khách quốc tế đến Việt Nam có mức tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ ngày 1-7, Tổng cục Du lịch sẽ đổi tên thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và vẫn là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và trụ sở tại Hà Nội, tên tiếng Anh là Viet Nam National Authority of Tourism (VNAT).

Theo cơ cấu tổ chức mới từ ngày 1-7, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ có cục trưởng và các phó cục trưởng; 7 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, các vị trí vụ trưởng, vụ phó sẽ không còn và thay bằng trưởng phòng, phó phòng với các phòng như phòng quản lý lữ hành, phòng quản lý lưu trú du lịch, phòng quản lý xúc tiến du lịch…

Tuy mô hình mới nhưng công việc không có gì thay đổi. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Du lịch theo quy định, gồm: trình bộ trưởng để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ về du lịch và các đề án, dự án khác theo phân công của bộ trưởng;

Việc ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về du lịch theo quy định của pháp luật; việc cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực; hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên...

Căn cứ theo các quyết định của bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh được bổ nhiệm giữ chức cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. Các phó cục trưởng gồm ông Hà Văn Siêu, Phạm Văn Thủy, Nguyễn Lê Phúc...

Theo báo cáo của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 5,5 triệu lượt, đạt 69% so với kế hoạch năm 2023. Khách du lịch nội địa ước đạt 64 triệu lượt, đạt 63% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu từ du lịch ước đạt 343.100 tỉ đồng, tăng 1,45% so với cùng kỳ 2019 là 338.200 tỉ đồng.

 

Nguồn: Nguồn tuoitre.vn

Tổng cục Du lịch thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam từ ngày 1-7 - Du Lịch